foto foto foto foto

Kącik prawny

Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Poznaniu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Rzecznik Praw Pacjenta


Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta do 18 roku życia
Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań laboratoryjnych
Regulamin udzielania teleporad