foto foto foto foto

Powtórka leków na choroby przewlekłe

Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani powtórzeniem leków pobieranych ciągle z powodu chorób przewlekłych takich jak np: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma, niedoczynność tarczycy lub innych proponujemy skorzystanie z załączonego druku. Wypełniony czytelnie druk należy dostarczyć do przychodni osobiście lub przez osobę upoważnioną. ( upoważnienie dla innej osoby w celu odbiory recept należy złożyć osobiście w przychodni )

Choroby przewlekłe na które przepisujemy leki musza być rozpoznane i leczone przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę.
W przypadku powtórki leków wypisywanych przez specjalistę do przychodni należy dostarczyć wypisaną u specjalisty nie rzadziej niż raz do roku, lub każdorazowo przy zmianie leków. "Informację do lekarza POZ".
Informacja ta musi zawierać rozpoznanie choroby i dawkowanie zastosowanych leków z podaniem przez lekarza specjalistę poziomu odpłatności .

Regulamin udzielania teleporad